Omgevingsmonitoring​

Door de omgeving van uw bouwproject te monitoren kan schade en hinder worden voorkomen

OMGEVINGSMONITORING

Focus op uw project

Als projectleider wilt u zich kunnen focussen op de uitdagingen die het project u biedt. U kunt zich bezighouden met wat er zich binnen de hekken van uw project afspeelt wanneer Equipe Adviseurs voor u de omgeving rond het project in de gaten houdt. Wij voeren gerichte monitoring van uw bouwproject uit op basis van een risicoanalyse. 

Uw project begeleiden, daar is Equipe Adviseurs in gespecialiseerd. Met de gerichte monitoring van geluid en trillingen, bouwkundige vooropname, deformatiemeting en scheurwijdtemeting kunnen wij u gedurende het volledige project van dienst zijn. Op deze manier voorkomt u onnodige vertraging, schade, hoge monitoringkosten. Door de omgeving van uw bouwproject te monitoren wordt de hinder voor de omgeving rond uw projectlocatie beperkt.

Niet alleen het in kaart brengen van de risico’s is belangrijk, maar ook om tijdens de bouw de omgeving te monitoren. Wij voeren de monitoring zelfstandig uit op basis van een overeengekomen plan van aanpak. Daarnaast houden u gedurende het project op de hoogte van de resultaten.

Door de omgeving van uw te bouwproject monitoren kunt u zich focussen op de realisatie van het project. Equipe Adviseurs vormt de schakel tussen u en uw omgeving!

Contact

Voorkom schade en hinder.

Laat uw project monitoren. Van A tot Z.​

Over Equipe Adviseurs

Over Equipe Adviseurs

Alles begint met een droom. Een visie voor evenwichtige bebouwing, in evenwicht met omgeving en natuur. Als ervaren speler in het veld weet u dat die droom eenvoudig kan ontsporen, met alle gevolgen van dien. Vertraging, chaos, kosten…

Met Equipe Adviseurs treft u een partner die met een veelzijdig en professioneel team al jarenlang actief is in bouw- & milieukundige adviestrajecten.

Alles begint met een droom. Een visie voor evenwichtige bebouwing, in evenwicht met omgeving en natuur. Als ervaren speler in het veld weet u dat die droom eenvoudig kan ontsporen, met alle gevolgen van dien. Vertraging, chaos, kosten…

Met Equipe Adviseurs treft u een partner die met een veelzijdig en professioneel team al jarenlang actief is in bouw- & milieukundige adviestrajecten.

Wij gaan samen met u aan de slag om alle mogelijke obstakels die uw droom in de weg staan vakkundig in kaart te brengen – én uit de weg te ruimen. En ‘on the go’ wijzen we u vanuit onze ervaring en expertise op mogelijke toekomstige issues, die we meteen planmatig meenemen in onze oplossing.

Samen gaan we voor goud. Samen in één team met u als opdrachtgever, dus altijd dichtbij en persoonlijk. En samen met onze adviseurs uit diverse disciplines, dus zonder uitzondering een complete oplossing of advisering.

 

Samenwerken met Equipe Adviseurs

Wij gaan samen met u aan de slag om alle mogelijke obstakels die uw droom in de weg staan vakkundig in kaart te brengen – én uit de weg te ruimen. En ‘on the go’ wijzen we u vanuit onze ervaring en expertise op mogelijke toekomstige issues, die we meteen planmatig meenemen in onze oplossing.

 

Wij gaan samen met u aan de slag om alle mogelijke obstakels die uw droom in de weg staan vakkundig in kaart te brengen – én uit de weg te ruimen. En ‘on the go’ wijzen we u vanuit onze ervaring en expertise op mogelijke toekomstige issues, die we meteen planmatig meenemen in onze oplossing.

 

Samen gaan we voor goud!

Samen gaan we voor goud. Samen in één team met u als opdrachtgever, dus altijd dichtbij en persoonlijk. En samen met onze adviseurs uit diverse disciplines, dus zonder uitzondering een complete oplossing of advisering.

 

Opdrachtgevers omschrijven ons als doortastend en oplossingsgericht. Uw zorg nemen wij graag op ons en wij gaan door tot wij het opgelost hebben. ‘Hoe dan wel’ is daarom ons motto!

"Voor de omgevingsmanager is het van belang te weten welke mogelijke hinder het project voor de omgeving veroorzaakt. Equipe Adviseurs levert de gegegevens on-spot', zodat we snel en gericht kunnen handelen. Zo kunnen wij de overlast voor de omgeving tot een minimum beperken."
Sander Zuyderwijk Omgevingsmanager Van Gelder project N213

Sander Zuyderwijk

Diensten

De omgeving van uw bouwproject monitoren wij met de volgende diensten:

Conform de BRL5024 en met een door ons ontwikkelde app leggen wij de bouwkundige staat van een object nauwkeurig vast

Wij monitoren de trillingsbelasting conform de BRL5023 en de SBR richtlijnen waardoor schade kan worden voorkomen

Door monitoring van de geluidbelasting wordt geluidhinder in de omgeving beperkt en voldoet u aan de eisen uit het Bouwbesluit

Scheurmeting-gebouw

Middels monitoring van de scheurwijdte van een bestaande schade kan erger worden voorkomen

Deformatiemeting

Door middel van deformatiemetingen kunnen zettingen en verzakkingen tijdig worden vastgesteld

bouw-omgevingsmanagement

Wij zijn de schakel tussen uw project en de omgeving.

Scheurwijdtemeting

Scheurmeting-gebouw

Middels monitoring van de scheurwijdte van een bestaande schade kan erger worden voorkomen

Deformatiemeting

Deformatiemeting

Door middel van deformatiemetingen kunnen zettingen en verzakkingen tijdig worden vastgesteld

bouw-omgevingsmanagement

Wij zijn de schakel tussen uw project en de omgeving.

Middels monitoring van de scheurwijdte van een bestaande schade kan erger worden voorkomen

Door middel van deformatiemetingen kunnen zettingen en verzakkingen tijdig worden vastgesteld

Wij zijn de schakel tussen uw project en de omgeving.

Conform de BRL5024 en met een door ons ontwikkelde app leggen wij de bouwkundige staat van een object nauwkeurig vast

Wij monitoren de trillingsbelasting conform de BRL5023 en de SBR richtlijnen waardoor schade kan worden voorkomen

Door monitoring van de geluidbelasting wordt geluidhinder in de omgeving beperkt en voldoet u aan de eisen uit het Bouwbesluit

Wij zijn de schakel tussen uw project en de omgeving.

Middels monitoring van de scheurwijdte van een bestaande schade kan erger worden voorkomen

Door middel van deformatiemetingen kunnen zettingen en verzakkingen tijdig worden vastgesteld

Een aantal van onze Opdrachtgevers
Opdrachtgevers BK bouw- & milieuadvies
Een aantal van onze Opdrachtgevers
en vertellen u hier graag meer over!
Wij bieden nog veel meer diensten aan...