BK_kleurenbalk_10px
Deformatiemeting-bouwproject

Bouwkundige opname

Bouwwerkzaamheden kunnen trillingen veroorzaken. Omdat trillingen door de grond worden verplaatst kunnen niet alleen mensen (bouwlawaai), maar ook gebouwen last van trillingen hebben. Door met een bouwkundige opname uw projectomgeving in kaart te brengen kan schade worden voorkomen of beperkt. Daarnaast zorgt dit bij eventuele schademeldingen voor een snelle afhandeling, wat u veel tijd bespaart.

BK bouw- & milieuadvies is als een van de weinige bedrijven gecertificeerd voor zowel BRL 5023 (het meten van trillingen) als BRL 2024 (het uitvoeren van bouwkundige opnamen). Zo kunnen wij u garanderen dat onze bouwkundige opnamen van kwaliteit zijn. De bouwkundige opname worden uitgevoerd middels ons eigen opnamesysteem en bijbehorende applicatie, waar wij uw gebouw mee opnemen. De bouwkundige opname bestaat uit een vooropname, een eventuele tussenopname en een na-opname.

Om het gebouw op te nemen wordt gebruik gemaakt van een fotorapportage, die eenvoudig verwerkt kan worden in de speciaal ontwikkelde applicatie. Hieruit stellen wij een leesbare rapportage op die eenvoudig gestuurd kan worden naar de opdrachtgever en naar de eigenaar van de woning of het gebouw.

De bouwkundige opname bestaat uit de volgende onderdelen:

Bouwkundige vooropname

Om een verandering te kunnen vastleggen moet er een vergelijking gemaakt worden. Dit doen wij door middel van een bouwkundige vooropname of een bouwkundige nulmeting. Hiermee wordt de staat van de buitenkant en optioneel de binnenkant van een gebouw vastgelegd. Over het algemeen nemen de gebouwen binnen een straal van 30 tot 50 meter vast.

Bouwkundige opname bouwproject

Bouwkundige tussenopname

Wanneer er bij een project meerdere partijen betrokken zijn, wordt geadviseerd om een tussenopname uit te laten voeren. Aan het einde van een projectfase en voor de start van een nieuwe projectfase kan er dan vastgesteld worden wie er eventuele schade heeft veroorzaakt.

Bouwkundige na-opname

Na afronding van een project wordt een bouwkundige na-opname verricht als afsluiting van uw project. De na-opname wordt uitgevoerd ter plaatse van de panden waar eerder een vooropname is verricht. De resultaten van de voor- en na-opname worden op locatie met elkaar vergeleken en in een rapportage vastgelegd.

Trillingsmeting

Trillingen verspreiden zich via de bodem naar de funderingen van panden in de omgeving. Trillingen met een bepaalde intensiteit en frequentie kunnen leiden tot schade aan het bouwwerk. Het is mogelijk om de trillingsbelasting te laten monitoren door BK bouw- & milieuadvies. Wij zijn gecertificeerd voor de BRL 5023; het procescertificaat voor het meten van trillingen. Met onze eigen meetsystemen wordt de trillingsbelasting gedurende een project conform deze certificering en de SBR Richtlijnen in kaart gebracht. Het is aan te bevelen om tijdens het project de trillingsbelasting te monitoren. Door middel van de monitoring wordt de kans op schade aan de panden in de omgeving rond de projectlocatie beperkt.

Door met een bouwkundige opname uw projectomgeving in kaart te brengen kan schade worden voorkomen of beperkt. Wilt u een bouwkundige opname laten uitvoeren? BK bouw- & milieuadvies voert het voor u uit. 
Neem contact op met Erik van Herk!

Meer weten over bouwkundige opnamen?
Laat hieronder uw gegevens achter.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Bij het verzenden van de ingevulde gegevens gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

BK_kleurenbalk_10px

Over BK bouw- & milieuadvies

BK bouw- & milieuadvies is een bouw- & milieuadviesbureau. Samen met BK ingenieurs, een allround ingenieursbureau waar meer dan 150 mensen werken, kunnen wij grootse projecten aan. Dit varieert van juridisch onderzoek en vergunningen tot technische onderzoeken op gebied van bouwfysica, milieu, geluid, bodem en asbest.

Contactgegevens

Bezoekadres Dordrecht
Daltonstraat 30D
Postbus 3064
3301 DB Dordrecht

Bezoekadres Velserbroek
Zadelmakerstraat 150
Postbus 264
1991 JE Velserbroek