Geluidsmonitoring tijdens de bouw van het nieuwe RIVM-kantoor

Monitoring van de geluidbelasting tijdens de betonstort met behulp van glijbekisting

In coronatijd gaan sommige bouwprojecten gelukkig gewoon door. Ook de realisatie van de nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in Utrecht. Equipe Adviseurs voert de geluidsmonitoring uit rond de bouw van het nieuwe kantoorpand.

Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van een bijzondere techniek. De kolommen, die de kern van het gebouw vormen, zijn vanaf de fundering opgetrokken volgens het principe van de glijbekisting. Hierdoor bestaat de fundering uit één stuk  De glijbekisting wordt met behulp van een kraan omhoog getrokken en van bovenaf met beton volgestort. Hiervoor zijn zware pompen nodig en grote hoeveelheden beton. De glijbekisting is met een snelheid van 100 tot 150 mm per uur opgetrokken.

Ontheffing op basis van het geluidmodel

Gedurende 10 weken is 24/7 beton gestort. Doordat deze werkzaamheden ook ‘in de avond en nacht doorgaan, is inzicht in de geluidbelasting ter plaatse van geluidgevoelige objecten noodzakelijk. Om deze reden zijn de werkzaamheden vóór de start van het project in een rekenmodel gemodelleerd om de mate van hinder voor de omgeving te bepalen. Op basis van dit geluidmodel heeft de Gemeente Utrecht een ontheffing verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden in de avond- en nachtperiode. In de onderstaande video legt Bas Hessels, hoofduitvoerder van MEET, uit hoe de glijbekisting in zijn werk gaat.

Artikel gaat verder onder de video

De geluidbelasting 24/7 gemeten

Een eis uit de ontheffing is wel dat de geluidbelasting ter plaatse van geluidgevoelige objecten in de omgeving gedurende het bouwproces moet worden gemonitord. Er moest worden getoetst of de werkzaamheden voldoen aan de normering, gesteld in de ontheffing. Om de mate van hinder te bepalen voor de omgeving heeft Equipe Adviseurs een plan van aanpak opgesteld voor de monitoring van de geluidbelasting gedurende het glijproces. Hierin is bepaald dat de geluidbelasting gemonitord moet worden op de gevels van het studentencomplex aan de Cambridgelaan, het gebouw van de Hogeschool Utrecht en een woning langs de A27. De monitoring vindt plaats met behulp van meetsystemen. Deze meten de geluidbelasting gedurende de dag-, avond- en nachtperiode. De geluidmetingen worden real-time getoetst aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAeq) De opdrachtgever ontvangt hiervan elke ochtend een geautomatiseerd rapport van de afgelopen 24 uur.

Door dagelijks inzicht in de meetgegevens heeft de uitvoerder op locatie tijdig inzicht in eventuele overschrijdingen. Hierop kan het werkproces worden aangepast, waardoor de kans op hinder voor de omgeving rond de projectlocatie tot een minimum wordt beperkt.

Monitoring geluid- en trillingsbelasting

Equipe Adviseurs heeft meer projecten uitgevoerd rondom geluidsmonitoring of andere optredende risico`s, die schade en hinder tot gevolg kunnen hebben tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden. Deze zijn hier terug te lezen.

Wilt u uw project ook laten monitoren om de risico’s van schade en hinder zo veel mogelijk te beperken? Equipe Adviseurs onderzoekt dit graag voor u. Neem hiervoor contact op met ons!

Philip-2(LQ)

Philip de Vries

Adviseur

Geluidsmonitoring om bouwoverlast te voorkomen tijdens de bouw van het nieuwe RIVM-kantoor
Contact

Begeleiding. Monitoring.

Volle focus op uw project.

Over Equipe Adviseurs​​

Wij zijn Equipe Adviseurs, voorheen BK bouw- & milieuadvies. Equipe Adviseurs ziet graag mooie, voltooide droomprojecten waarin er een gezond evenwicht is tussen mens en milieu. Met onze expertise op het gebied van Omgevingsmonitoring, Bouwfysica, Ecologie en Milieu & Ruimte bieden wij u een complete oplossing en advisering om een evenwichtig gebouwde omgeving te realiseren.

 Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website.

Contactgegevens

Bezoekadres Dordrecht
Daltonstraat 30D
Postbus 3064
3301 DB Dordrecht

Bezoekadres Velserbroek
Zadelmakerstraat 150
Postbus 264
1991 JE Velserbroek