Sloopactiviteiten-die-geluidsoverlast-en-trillingen-veroorzaken

Trillingsmeting

Trillingen ontstaan tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden door de uitvoering van werkzaamheden met zwaar materieel. Ook de aan- en afvoer van materialen met zware- en sloopactiviteiten zijn het weg- en railverkeer en industriële bronnen een oorzaak van trillingen die tot schade en hinder kunnen leiden aan bouwwerken en voor personen in deze objecten. Equipe Adviseurs stelt de bron van de trillinghinder vast, legt de trillingsbelasting vast en draagt oplossingen aan om trillinghinder te voorkomen, te reguleren of te reduceren conform SBR Richtlijn A en SBR Richtlijn B.

Anders dan bij geluid, wat via lucht wordt verplaatst, planten trillingen zich via de bodem voort. Dit levert hinder of zelfs schade op. Denk daarbij aan scheuren in muren en in het ergste geval instorting. Zwaar verkeer in een woonwijk veroorzaakt bijvoorbeeld trillingen, doordat het over een oneffen wegdek rijdt. De aard van deze trilling is afhankelijk van verschillende variabelen, zoals het type voertuig, de belading, en de rijsnelheid. In de industrie onderscheiden we een variëteit aan trillingsbronnen met zeer verschillende trillingskenmerken, zoals stansmachines, motoren in onbalans, storten van zware materialen et cetera.

Ook bij bouw- en sloopwerkzaamheden vinden we bronnen die zware trillingen kunnen veroorzaken. Denk aan grote machines, heiwerkzaamheden, het intrillen van een damwand of van hoogte vallend puin.

Trillingsmeting en trillingsanalyse

Om erachter te komen of de trillingen schade veroorzaakt in de nabije omgeving, kan Equipe Adviseurs een trillingsmeting uitvoeren. Wij zijn hiervoor in bezit van BRL 5023: het KOMO-procescertificaat voor het metingen van trillingen. Hierdoor kunnen wij conform SBR Richtlijn A en SBR Richtlijn B trillingsonderzoek doen. 

Door het plaatsen van trillingsmeters, meetsensoren die trillingen in waarnemen, wordt de trillingsbelasting vastgelegd en kan worden getoetst of de veroorzaakte trillingen schade tot gevolg kunnen hebben ter plaatse van de objecten in de omgeving rond een projectlocatie. Door monitoring van de trillingsbelasting kan tijdig worden ingegrepen wanneer de trillingsbelasting te hoog is en wordt schade in de omgeving op deze manier beperkt.

Met het BRL 5023 kunnen wij de kwaliteit van onze trillingsmetingen waarborgen en dragen wij oplossingen aan om de trillinghinder te voorkomen, te reguleren of te reduceren.

Meer weten over trillingsonderzoek of wilt u een trillingsmeter huren?

Bel ons op

088 078 1100

Mail naar

contact@equipe-adviseurs.nl

Trillingsmeter huren

Trillingsmeter huren?

Wilt u zelf een trillingsmeter huren? Dit is ook mogelijk! Met een trillingsmeter kunnen wij voor u de verzamelde data op afstand uitgelezen. Meer informatie over een trillingsmeter huren? Neem contact op met Erik van Herk voor de mogelijkheden!

Over Equipe Adviseurs​

Wij zijn Equipe Adviseurs, voorheen BK bouw- & milieuadvies. Equipe Adviseurs ziet graag mooie, voltooide droomprojecten waarin er een gezond evenwicht is tussen mens en milieu. Met onze expertise op het gebied van Omgevingsmonitoring, Bouwfysica, Ecologie en Milieu & Ruimte bieden wij u een complete oplossing en advisering om een evenwichtig gebouwde omgeving te realiseren.

 Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website.

Contactgegevens

Bezoekadres Dordrecht
Daltonstraat 30D
Postbus 3064
3301 DB Dordrecht

Bezoekadres Velserbroek
Zadelmakerstraat 150
Postbus 264
1991 JE Velserbroek