BK_kleurenbalk_10px
Sloopactiviteiten-die-geluidsoverlast-en-trillingen-veroorzaken

Trillingsmeting

Trillingen ontstaan tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden door de uitvoering van werkzaamheden met zwaar materieel. Ook de aan- en afvoer van materialen met zware- en sloopactiviteiten zijn het weg- en railverkeer en industriële bronnen een oorzaak van trillingen die tot schade en hinder kunnen leiden aan bouwwerken en voor personen in deze objecten. BK bouw- & milieuadvies stelt de bron van de trillinghinder vast, legt de trillingsbelasting vast en draagt oplossingen aan om trillinghinder te voorkomen, te reguleren of te reduceren conform SBR Richtlijn A en SBR Richtlijn B.

Anders dan bij geluid, wat via lucht wordt verplaatst, planten trillingen zich via de bodem voort. Dit levert hinder of zelfs schade op. Denk daarbij aan scheuren in muren en in het ergste geval instorting. Zwaar verkeer in een woonwijk veroorzaakt bijvoorbeeld trillingen, doordat het over een oneffen wegdek rijdt. De aard van deze trilling is afhankelijk van verschillende variabelen, zoals het type voertuig, de belading, en de rijsnelheid. In de industrie onderscheiden we een variëteit aan trillingsbronnen met zeer verschillende trillingskenmerken, zoals stansmachines, motoren in onbalans, storten van zware materialen et cetera.

Ook bij bouw- en sloopwerkzaamheden vinden we bronnen die zware trillingen kunnen veroorzaken. Denk aan grote machines, heiwerkzaamheden, het intrillen van een damwand of van hoogte vallend puin.

Trillingsmeting en trillingsanalyse

Om erachter te komen of de trillingen schade veroorzaakt in de nabije omgeving, kan BK bouw- & milieuadvies een trillingsmeting uitvoeren. Wij zijn hiervoor in bezit van BRL 5023: het KOMO-procescertificaat voor het metingen van trillingen. Hierdoor kunnen wij conform SBR Richtlijn A en SBR Richtlijn B trillingsonderzoek doen. 

Door het plaatsen van trillingsmeters, meetsensoren die trillingen in waarnemen, wordt de trillingsbelasting vastgelegd en kan worden getoetst of de veroorzaakte trillingen schade tot gevolg kunnen hebben ter plaatse van de objecten in de omgeving rond een projectlocatie. Door monitoring van de trillingsbelasting kan tijdig worden ingegrepen wanneer de trillingsbelasting te hoog is en wordt schade in de omgeving op deze manier beperkt.

Met het BRL 5023 kunnen wij de kwaliteit van onze trillingsmetingen waarborgen en dragen wij oplossingen aan om de trillinghinder te voorkomen, te reguleren of te reduceren.

Meer weten over trillingsmeting/onderzoek of wilt u een trillingsmeter huren?
Laat hieronder uw gegevens achter.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op!

Bij het verzenden van de ingevulde gegevens gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Erik van Herk adviseur omgevingsmonitoring

Erik van Herk

adviseur

Trillingsmeter huren

Trillingsmeter huren?

Wilt u zelf een trillingsmeter huren? Dit is ook mogelijk! Met een trillingsmeter kunnen wij voor u de verzamelde data op afstand uitgelezen. Meer informatie over een trillingsmeter huren? Neem contact op met Erik van Herk voor de mogelijkheden!

 

BK_kleurenbalk_10px

Over BK bouw- & milieuadvies

BK bouw- & milieuadvies is een bouw- & milieuadviesbureau. Samen met BK ingenieurs, een allround ingenieursbureau waar meer dan 150 mensen werken, kunnen wij grootse projecten aan. Dit varieert van juridisch onderzoek en vergunningen tot technische onderzoeken op gebied van bouwfysica, milieu, geluid, bodem en asbest.

Contactgegevens

Bezoekadres Dordrecht
Daltonstraat 30D
Postbus 3064
3301 DB Dordrecht

Bezoekadres Velserbroek
Zadelmakerstraat 150
Postbus 264
1991 JE Velserbroek